หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 


 
  


นายชัยวิชญ์ ชัยประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
 
สำนักปลัด
 


นางวันเพ็ญ สายเขื่อนสี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนสำนักปลัด


นางสาวธิดารัตน์ โคกเจดีย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายณภัทร ศรีนันตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวโสภา สาธุเม
แม่บ้าน


นางสาวสุรีย์รัตน์ มูลตะโล
พนักงานทั่วไป