หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
 
 


นายชัยวิชญ์ ชัยประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
 
สำนักปลัด
 


นางวันเพ็ญ สายเขื่อนสี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนสำนักปลัด


นางสาวธิดารัตน์ โคกเจดีย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวกัลยา สมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายณภัทร ศรีนันตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสุรีย์รัตน์ มูลตะโล
พนักงานทั่วไป


นางสาวสุนารี โปธา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวฉัตรฤดี ลามู
พนักงานจ้างเหมาบริการ