หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายยงยุทธ โคดม
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด อบต.ยั้งเมิน
 
ห้วหน้าส่วนราชการ