หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ยั้งเมิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
 
 
 
 
การคมนาคมระหว่างตำบลและภายในหมู่บ้าน ไม่ค่อยสะดวกบางพื้นที่ เป็นเพียงทางลำลอง ดังมีรายละเอียดดังนี้
ถนนลาดยาง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจาก หมู่ที่ 4 บ้านอังคาย - หมู่ที่ 3 บ้านยั้งเมิน ระยะทาง 4 กิโลเมตร สภาพการใช้งานได้ดี
ถนนลูกรังสลับคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จากหมู่ที่ 3 บ้านยั้งเมิน-หมู่ที่ 7 บ้านกิ่วเสือ ระยะทาง 5 กิโลเมตร สภาพการใช้งาน ควรปรับปรุง ฤดูฝนการคมนาคมค่อนข้างลำบาก และจากหมู่ที่ 3 บ้านยั้งเมิน - หมู่ที่ 1 บ้านปางขุม ระยะทาง 15 กิโลเมตร
ถนนดินลูกรังจากหมู่ที่ 3 บ้านยั้งเมิน - หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ระยะทาง 5 กิโลเมตร และจากหมู่ที่ 3 บ้านยั้งเมิน - หมู่ที่ 6 บ้านแม่ตะละระยะทาง 10 กิโลเมตร
 
 
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ      
น้ำแม่จุม มีแหล่งกำเนิดห่างจากบ้านปางชุมหมู่ที่ 1 ประมาณ 15 กม. มีพื้นที่รับน้ำประมาณ 547 ไร่ และสามารถรับน้ำได้ตลอดปี จำนวน 520 ไร่ ความยาวประมาณ 30 กม.
น้ำแม่ตาด ต้นกำเนิดมาจากหมู่ที่ 7 บ้านกิ่วเสือ ไหลผ่านบ้านกิ่วเสือ บ้านยั้งเมิน ลงสู่แม่น้ำขาน ที่บ้านยั้งเมิน มีพื้นที่รับน้ำประมาณ 294 ไร่ ความยาว 10 กม. สามารถรับน้ำได้ตลอดปีทั้ง 294 ไร่
น้ำแม่แว มีพื้นที่รับน้ำประมาณ 273 ไร่ ไหลลงสู่น้ำแม่จุม หมู่ที่ 3 บ้านยั้งเมิน ความยาว 10 กม.
น้ำแม่ป่าคา ต้นกำเนิดจากหมู่ 3 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไหลผ่านพื้นที่นาหมู่ที่ 3 ตำบลยั้งเมิน มีพื้นที่รับน้ำชลประทาน 492 ไร่ ระยะความยาว 32 กม. มีน้ำไหลผ่านตลอดปี
น้ำแม่ขาน ต้นกำเนิดจากขุนขาน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลยั้งเมิน ไหลผ่าน บ้านห้วยทรายขาว บ้านยั้งเมิน ตำบลแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ เข้าสู่เขตอำเภอสันป่าตอง
น้ำห้วยมะนาว ต้นกำเนิด บ้านยั้งเมิน หมู่ที่ 3 มีพื้นที่รับน้ำประมาณ 32 ไร่ รับน้ำได้เฉพาะฤดูฝน แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นมีฝายน้ำล้น 1 แห่งที่บ้านอังคาย หมู่ที่ 4 ระดับน้ำใต้ดิน ลึก 5 เมตร

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
 
ฝาย จำนวน 14 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 50 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง
 
การประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 
 
 
 
ทรัพยากรดิน
ลักษณะดินในตำบลยั้งเมินประกอบด้วยดินหลายหน่วยที่ดิน เช่น หน่วยแผนที่ ที่ 48 หน่วยแผนที่นี้เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลม มน ถ้าเป็นดินปนเศษหิน มักพบชั้นพบหินพื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลือง สีแดง พบบริเวณพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชันจนถึงเนิน
 
 
 
 
ตำบลยั้งเมินมีสภาพทั่วไปเป็นภูเขามีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะแก่การทัศนศึกษาและเดินป่า เพื่อชมธรรมชาติ มีสถานที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว คือ ม่อนอังเกตุ ซึ่งเป็นดอยที่สูงที่สุดในอำเภอสะเมิงอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านปางขุม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว หมู่ที่ 1 บ้านปางขุม น้ำตกแม่จุม หมู่ที่ 2 บ้านแม่จุม