หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ E-GP ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ E-GP ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ E-GP ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ E-GP ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
(11) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1) [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)     2