หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
สำนักปลัด อบต.
 
สำนักปลัด อบต.
ลำดับภาพที่ 1/4
กองคลัง
ลำดับภาพที่ 2/4
กองช่าง
ลำดับภาพที่ 3/4
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X