หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านทับ   หน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ศศช.บ้านมืดหลอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ศรีดงเย็น   ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2554 เพื่อพิจารณาหารือข้อราชการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น   23 ส.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีดงเย็น   เอกสารเผยแพร่สื่อมีเดีย กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย สำนักโภชนาการ   22 ส.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ศรีดงเย็น   โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562   22 ส.ค. 2562 20
ข่าวกิจกรรม ทต.อมก๋อย   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562   21 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านทับ   ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   21 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่นะ   ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางฯ   21 ส.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.อมก๋อย   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562   20 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่นะ   ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 เส้นทาง   19 ส.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่นะ   ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางฯ   19 ส.ค. 2562 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 169/td>