หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   9 ส.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่งงบรับ-จ่านเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562   8 ก.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณที่ 2562   8 ก.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน lpa ประจำปี 2561   27 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ยั้งเมิน เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปี 2561 โดยวิธีขายทอดตลาด   14 มิ.ย. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ    8 พ.ค. 2562 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมแสดงการรับรู้เกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินของ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน    3 พ.ค. 2562 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ซื้อจ้าง ครั้งที่ 3 (1 พฤษภาคม 62)   1 พ.ค. 2562 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกประกาศ หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ซื้อ จ้าง ครั้งที่ 2(19 พฤศจิกายน 61)   1 พ.ค. 2562 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานของ อบต.ยั้งเมิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   10 ม.ค. 2562 104
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6