หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมแสดงการรับรู้เกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินของ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน  
 

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมแสดงการรับรู้เกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินของ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 (โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการยืนยันตัวตน) โดยสามารถแสดงการรับรู้และตอบแบบสอบถามตามช่องทาง ลิ้ง หรือ QR Code  ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 15.45 น. โดย คุณ ทับทอง ยะมะโน

ผู้เข้าชม 4995 ท่าน