หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
 
 


นายวีระพงศ์ อินต๊ะยศ
ประธานสภา อบต.ยั้งเมิน
 


นายอะเสือผะ เลายี่ปา
รองประธานสภา อบต.ยั้งเมิน


นายสุระชัย จันทร์ติ๊บ
เลขานุการสภา
 
 


นายอะเสือผะ เลายี่ปา
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายสุแก้ว ทะนอ
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายสมมิตร์ อัศววรการ
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายไกรวรรณ์ เซล่า
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายประภาศ พงษ์ต๋า
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายวีระพงศ์ อินต๊ะยศ
ส.อบต. หมู่ที่ 3