หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
 
 


นายสุระพล สุขศรี
ประธานสภา อบต.ยั้งเมิน
 


นายอะเสือผะ เลายี่ปา
รองประธานสภา อบต.ยั้งเมิน


นายไกรวรรณ์ เซล่า
เลขานุการสภา
 
 


นายอะเสือผะ เลายี่ปา
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายสุแก้ว ทะนอ
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายสมมิตร์ อัศววรการ
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายสุระชัย จันทร์ติ๊บ
ส.อบต.ม.4


นายประภาศ พงษ์ต๋า
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายสุระชัย จันทร์ติ๊บ
ส.อบต. หมู่ที่ 4