หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ยั้งเมิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.yungmern.go.th/org... โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.yungmern.go.th/boa... https://www.yungmern.go.th/sta... https://www.yungmern.go.th/sta... - ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
- ข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
- ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.yungmern.go.th/pro... - อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน (แต่ละส่วนงาน)
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.yungmern.go.th/pro... แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)                    
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.yungmern.go.th/con... ข้อมูลติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.yungmern.go.th/pro... https://www.yungmern.go.th/law... https://www.yungmern.go.th/law... https://www.yungmern.go.th/law... - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติ/พระราชกฤาฏีกา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- ระเบียบปฏิบัติอื่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.yungmern.go.th/hom... https://www.yungmern.go.th/new... กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.yungmern.go.th/web... Web Board ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
o9 Social Network https://www.yungmern.go.th/hom... Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน (Facebook Icon สีน้ำเงิน ด้านขวาล่าง)
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.yungmern.go.th/pro... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5