หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ยั้งเมิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ สรรหาและส่งรายชื่อ เพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์ดีเด่น ฯ  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
 เรียน ท้องถิ่นอำเภอสารภี เรื่อง ขอเชิญผู้รับโล่หรือผู้แทนรับโล่รางวัล ฯ  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
ชม0023.3/36394 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2565)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
ชม0023.4/36409 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
ชม0023.4/36410 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
ชม0023.4/36411 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
ชม0023.4/36413 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
ชม0023.4/36414 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.กัลยาณิวัฒนา ดดอยเต่า ดอยหล่อ แม่ออน แม่อาย สันป่าตอง) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2565 ฯ  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
 เรียน นอ.สันทราย ดอยสะเก็ด จอมทอง สะเมิง สารภี สันกำแพง อมก๋อย แม่ริม แม่แตง กัลยาณิวัฒนา เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ฯ  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
ชม0023.3/36415 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/36369 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2565  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
ชม. 0023.5/36368 เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,836