หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023./33531  เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.5/33530 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.4/33475 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.4/33473 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/1123  เรียน ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง พร้าว สะเมิง อมก๋อย ดอยเต่า เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสอบถาม  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/1122  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาส4 ประจำปีงบประมาณ2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/33432  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/33442 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.5/33428 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง ฝาง แม่วาง สันป่าตอง หางดง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ)  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/33433 ถึง ทน.ชม ทม.แม่โจ้ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายชุมชน  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม สันทราย แม่แจ่ม เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้ อปท.  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/33391 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มเติม  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/33387 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอให้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของรัฐให้พึงระมัดระวังในการปฏิหน้าที่และวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
  ด เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกว้นอ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา)นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.นายก ทม.แม่เหียะ เมืองแกนพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามมาตรา9ฯ  [ 26 ต.ค. 2564 ]   
ชม0023.5/33372  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,602