หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.5/30346 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินงบกลางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.1/906  เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.3/905 เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง สะเมิง สำนกำแพง สันทราย สันป่าตอง หางดง เชียงดาว ไชยปราการ เรื่อง ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ [ เอกสาร1 ]  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.4/30280 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.3/30206 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.1/30208  เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง สารภี ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพฯการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.4/30170 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ อปท. ลงทะเบียนในระบบ ODRS  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.5/30162  เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2562  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.5/ว30171  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.3/ว30172 เรียน นายอำเภอสันกำเเพง เเละนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การอนุมัติโอนเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเเผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.5/30050 เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอเบิกเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นงบประมาณปี พ.ศ.2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.5/30053 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.5/30052 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเบิกเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
ชม0023.5/30051 เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,390