หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.2/2834 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง หารือประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.2/2689 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.2/2692 ถึง อำเภอสันทราย หางดง เชียงดาว เมืองเชียงใหม่ ฝาง ดอยสะเก็ด จอมทอง แม่แตง แม่ริม ดอยเต่า พร้าว สันกำแพง สันป่าตอง สารภี อมก๋อย เทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2563  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.2/2463  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออนและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่)  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.2/2685 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.2/2680 ถึง อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส ที่2 ฯ  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.2/2677 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า แม่แจ่ม เวียงแหง) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.1/135 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 LPA  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/134  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดให้ อปท. เป็นหน่วยบริการในพื้นที่ในการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.4/2676 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/25675  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/2673  ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยหล่อ ดอยสะเก็ด ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันป่าตอง สารภี หางดง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประกาศยกเลิกการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งคณิตฯ  [ 27 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/2647 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมการลงข้อมูลในแอปพลิเคชั่น FireD เพื่อจองการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ฯ  [ 26 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/2644 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น รับเอกสารที่จังหวัด  [ 26 ม.ค. 2564 ]   
ชม0023.3/2645  เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น รับเอกสารที่จังหวัด  [ 26 ม.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,455