หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.1/576 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.. 2548ฯ  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.1/575 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการและขอเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.1/577 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.1/11386 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.5/11359 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.5/11358  เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.2/11350 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.511344 ถึง อำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด จอมทอง ฝาง แม่แจ่ม แม่วาง แม่อาย ฮอด ทม.แม่โจ้ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.3/11339 เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น **รับเอกสารที่จังหวัด***  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.3/11341 เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ***รับเอกสารที่จังหวัด***  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.6/11324 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง ไชยปราการ เชียงดาว ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันป่าตอง สารภี หางดง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.1/573 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนกาคศึกษาพระราชทาน ฯ  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.1/11348 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยหล่อ ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันป่าตอง สารภี หางดง ดอยสะเก็ด นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ 2564( [ เอกสาร1 ]  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
ชม0023.1/571 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,498