หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ยั้งเมิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม 0023.5/38029  เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคำสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ ของ ทต.สันทราย ราย ธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปข้อสั่งการและรายงานการประชุม สถ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
ชม 0023.3/ว38005 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม)  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
ชม 0023.3/ว38004 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวนเดือน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567)  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
ชม 0023.3/ว38002 ด่วนที่สุด เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การรายงานข้อมูลกิจกรรมที่ 4 (3.3.2) การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
ชม 0023.6/ว36128 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการบูรณาการกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
ชม 0023.3/ว33446 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่ายและการตลาด  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
ชม0023.2/37915 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทรายและอำเภอสารภี) เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
ชม0023.3/ว37868 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
ชม0023.6/37830 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
ชม0023.6/37831 ถึง เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ทน.ชม 1 มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล ทน.ชม 4  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
ชม 0023.6/ว 37853 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอสันทราย และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
ชม0023.6/1058 ถึง ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
 ถึง ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาล  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,060