หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ร้องวัวแดง   จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์ตรวจการณ์ ชนิดถังน้ำในตัว หมายเลขทะเบียน ยฉ 8361 เชียงใหม่ ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2565
อบต.สันกำแพง   จ้างซ่อมแซมรครุภัณฑ์พาหนะ รถยนต์ อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ศรีดงเย็น   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ศรีดงเย็น   จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวฝาย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ศรีดงเย็น   จ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว (สายทางพระธาตุดอยปิน) ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
ทต.แม่นะ   จ้างจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 20 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   ซื้อแก๊ส พร้อมบรรจุ น้ำหนัก ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ - กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ - กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   ซื้อสารดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมบรรจุ จำนวน ๕ ถัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ - กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 223