หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ยั้งเมิน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขุม เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.ยั้งเมิน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แว เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
อบต.ยั้งเมิน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยั้งเมิน เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563
ทต.อมก๋อย   จ้างค่าใช้จ่ายในการต่ออายุการใช้งานเว็บไชต์เทศบาลอมก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563
ทต.แม่นะ   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2563
อบต.ยั้งเมิน   ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2563
อบต.ยั้งเมิน   ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2563
ทต.แม่นะ   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2563
ทต.แม่นะ   จ้างซ่อมแซมขุดปรับแนวลำเหมืองที่ถูกน้ำกัดเซาะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2563
ทต.แม่นะ   จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 104