หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขุม เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยั้งเมิน เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แว เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าเครป สีม่วง หน้ากว้าง 44 นิ้ว 3 ม้วน สีเหลือง สด หน้ากว้าง 44 นิ้ว 2 ม้วน (สำนักปลัด) ประจำปีงบ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกแบบเทท้าย(หกล้อ) ทะเบียน82-8171ชม. ครุภัณฑ์ที่006-53-0001(แหนบรถ น๊อตสะดือแหนบ)กองช่าง ปีงบ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการออกแบบ (ซ่อมแซมถนน คสล. 3 โครงการ มูลค่าโครงการก่อสร้าง 1,499,300 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยั้งเมิน เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขุม เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28