หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ใบมีดเกรดหน้าพร้อมสกรูและสกีเกรดหน้า) สำหรับ รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-7001 ชม. ครุภัณฑ์เลขที่ 601-63-0002 กองช่าง ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องปริ้น A3 เลขครุภัณฑ์ 480-63-0023 กองช่าง ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำระบบห้องประชุม (ห้องประชุมสภา) สำนักปลัด ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขุม เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แว เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยั้งเมิน เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation CI) อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักปลัด ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง ส อบต. และนายก อบต. พร้อมติดตั้งและรื้อถอน สำนักปลัด ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ ไฟฟ้า (งานเลือกตั้ง) สำนักปลัด ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (งานเลือกตั้ง) สำนักปลัด ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ (งานเลือกตั้ง) สำนักปลัด ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ออกไปใช้สิทธิ์ ป้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. ประจำหน่วยเลือกตั้ง และป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พํฒนาเด็กเล็กบ้านปางขุม เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แว เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยั้งเมิน เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย สำนักปลัด ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19