หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมไฟกิ่ง ตำบลยั้งเมิน หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 7 , 8 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถขุดตีนตะขาบ) กองช่าง ปีงบ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากแท็งค์น้ำสันกลางถึงไร่ นายโชคชัย อินเหลือละ (ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ยั้งเมิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 จาก บ้านนายคำใบ ตาสี ถึงลำน้ำแม่ตาด (ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 202 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 808 ตารางเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขุม เดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แว เดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยั้งเมิน เดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วเสือ ม.7 บริเวณสามแยกกิ่วเสือไปหย่อมบ้านแม่ตาด ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 186 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนและลำเหมืองส่งน้ำ งานป้องกันฯ สำนักปลัด ปีงบ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34