หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ยั้งเมิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
ครูบาอินถา ฐิตฺตธมฺโม
“ เข้าใจ เข้าถึง โปร่งใส พัฒนาทุกด้าน ”
วิสัยทัศน์ อบต.ยั้งเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1
2
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิง ตั้งอยู่ที่ 262 หมู่ที่ 3 บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเมิง ระยะทาง 42 กิโลเมตร มีเนื้อที่รับผิดชอบ 197 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 122,787 ไร่
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,546 คน แยกเป็น

ชาย   1,818   คน คิดเป็นร้อยละ 51.27

หญิง  1,728   คน คิดเป็นร้อยละ 48.73
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,055 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 18 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ่อแก้ว และต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง และอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่  
 
 
  ตำบลยั้งเมิน แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมินเต็มพื้นที่ ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านปางขุม 408 390 798 210  
2   บ้านแม่แว 284 268 552 134
  3   บ้านยั้งเมิน 388 358 746 278  
4   บ้านอังคาย 147 127 274 81
  5   บ้านห้วยทรายขาว 133 146 279 82  
7   บ้านกิ่วเสือ 235 227 462 132
  8   บ้านใหม่ประชาชื่น 223 212 435 138  
    รวม 1,818 1,728 3,546 1,055
  หมายเหตุ ข้อมูลจำนวนประชากรจากสำนักงานทะเบียน อำเภอสะเมิง ณ เดือนเมษายน 2557